nevropsihološka diagnoza in ocenjevanje logopedije
  • disleksija, dysorthography, diskalkulija, disgrafija
  • Motnje v pozornosti in hiperaktivnost / impulzivnost (ADHD)
  • Primarne jezikovne motnje
  • Plusdotacija/ Visok kognitivni potencial
nevropsihološko in logopedsko zdravljenje
  • Zdravljenja za posebne težaveučenje, motnjeattenzione in bolezni jezik
  • Zdravljenje motenj glas
  • Zdravljenje motenj lastovka
usposabljanje staršev
  • Pot poti podpora staršem za obvladovanje vedenjskih težav otrok
podpora študiju

Začnite tipkati in za iskanje pritisnite Enter

napaka: Vsebina je zaščitena !!